קיץ

בחוף הים ובדרך לאימון

כדורגל בחוף הים

color pallete